chế độ dinh dưỡng của người tập gym

Nên ăn gì trước và sau khi tập gym ?

1-2-5

Trước đây khi mới tập, GL cũng như đa số các bạn thường bỏ qua 2 bữa ăn đặc biệt quan trọng này, hậu quả là tập mãi, tập