6 động tác hiệu quả giúp tăng cơ vai đồ sộ

6 động tác hiệu quả giúp tăng đồ sộ

6 sau đây sẽ giúp cho bạn có một buổi tập một cách toàn diện và hiệu quả nhất. Không cần đi xa, cũng nhưng không cần trang bị tạ, bạn vẫn có quyền mơ đến một cơ vai”đồ sộ” với buổi tập này.

the-hinh

Động tác 1: Chống đẩy tay thấp (các đầu ngón tay hướng về chân) (3 hiệp, mỗi hiệp 10 lần)

Động tác 2: Giữ người trên tay chống (4, đến khi mỏi cơ)

Động tác 3: Trồng chuối dựa tường (6, đến khi nào mỏi cơ)

Động tác 4: Trồng chuối dựa tường và chống đẩy (2, 8)

 Động tác 5: Chống đẩy xiên (3, 12)

Động tác 6: Khom người xoay tay 180 độ (100 lần)

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>