5 động tác Bodyweight đơn giản giúp tập cơ tay rắn chắc

5 đơn giản giúp tập cơ tay rắn chắc

Tiếp tục với serie các động tác tập theo phong cách , hôm nay Tapthehinh.net sẽ giới thiệu 5 động tác tập cơ tay rắn chắc, hiệu quả. Hãy làm mới buổi tập cơ tay của mình với những động tác không đòi hỏi nhiều dụng cụ cũng như không gian tập.

best-arm-exercises

Động tác 1: Chống đẩy kết hợp đẩy người sang ngang (5 hiệp, mỗi hiệp 10 lần)

Động tác 2: Đẩy người trên xà đơn (5, 10)

Động tác 3: Chống đẩy cơ bản (5, 10)

Động tác 4: Hai chân vuông góc thân người và hút xà (10, 5)

 Động tác 5: Hít xà đơn cơ bản (10, 5)

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>