12 động tác giúp cho cơ tay săn chắc toàn diện

12 động tác giúp cho săn chắc toàn diện

Với 12 động tác kết hợp với 4 loại dụng cụ đa dạng chắc chắn đây sẽ là những lựa chọn ưu tiên cho những buổi tập cơ tay của bạn. Không phân biệt cấp độ, những động tác này dành cho mọi người khi đến phòng Gym. Đơn giản vì tất cả đều bắt nguồn từ những động tác cổ điển.

A. Tập cơ tay với thanh tạ nhỏ

oqhbowjt-1280

Mỗi động tác tập trong 2 hiệp, mỗi hiệp từ 10-15 lần.

Động tác 1: Sấp tay cuốn thanh tạ nhỏ

Động tác 2: Kéo thanh tạ nhỏ sau đầu

Động tác 3: Sấp tay xách thanh tạ ngang ngực

B. Tập cơ tay với máy tạ dây

Mỗi động tác tập trong 3 hiệp, mỗi hiệp từ 10-15 lần.

Động tác 4: Kéo máy tạ dây từ thấp lên cao

Động tác 5: Kéo máy tạ dây từ cao xuống thấp

Động tác 6: Kéo máy tạ dây ngang ngực

C. Tập với tạ đơn

Mỗi động tác tập trong 3 hiệp, mỗi hiệp từ 10-15 lần.

Động tác 7: Cuốn tạ đơn luân phiên 2 tay

Động tác 8: Kéo 1 tạ đơn sau đầu

Động tác 9: Cầm tạ đơn dang 2 tay sang 2 bên

D. Tập cơ tay với bánh tạ

Mỗi động tác tập trong 3 hiệp, mỗi hiệp từ 10-15 lần.

Động tác 10: Cuốn bánh tạ

Động tác 11: Kéo bánh tạ sau đầu

Động tác 12: Thẳng tay kéo bánh tạ từ dưới lên cao

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>